VÁNOČNÍ POHLEDNICE

Supraphon 0230204, 1967

 
strana 1 

VÁNOČNÍ POHLEDNICE
(Jiří Šlitr / Jiří Suchý), zpěv Jiří Suchý a sbor Lubomíra Pánka
Orchestr Dalibora Brázdy
NOVÝ NÁJEMNÍK
(Jiří Šlitr / Jiří Suchý), zpěv Magda Křížková
Orchestr Dalibora Brázdy
TOMMY (VÁNOČNÍ KOVBOJSKÁ)
(Jiří Šlitr / Jiří Suchý), zpěv Jiří Suchý a Jiří Grossmann
Country Beat Jiřího Brabce
STŘÍBRNÁ TRAMVAJ
(Jiří Šlitr / Jiří Suchý), zpěv Milan Drobný a Naďa Urbánková a sbor Lubomíra Pánka
Orchestr Dalibora Brázdy 


strana 2 

VENKU SE ZVOLNA ŠEŘÍ
(Jiří Šlitr / Jiří Suchý), zpěv Milan Drobný a sbor Lubomíra Pánka
Orchestr Dalibora Brázdy
SEDM DÁRKŮ
(Jiří Šlitr / Jiří Suchý), zpěv Jiří Suchý a sbor Lubomíra Pánka
Orchestr Dalibora Brázdy
JÁ BYCH RÁDA DO BETLÉMA
(Jiří Šlitr / Jiří Suchý), zpěv Eva Pilarová
Orchestr Dalibora Brázdy
PURPURA
(Jiří Šlitr / Jiří Suchý), zpěv Jiří Suchý a Naďa Urbánková a sbor Lubomíra Pánka
Orchestr Dalibora Brázdy


Recenze alba v časopise Melodie, autor: Jaroslav Přikryl


Vánoční pohlednice, jak zní její titul, má hezkou a přitažlivou obálku a je na ní šest nových písniček autorské dvojice Šlitr-Suchý; sérii doplňuje už několik let populární Purpura, tentokrát v novém aranžmá Z. Marata. Byl to čin nesporně zajímavý a atraktivní (už o vánocích nebyl tento titul k mání v radě prodejen), jak však vypadá jeho hudební výsledek?
Šlitr se tu v zájmu výrazové kontrastnosti a životnosti pohybuje ve výrazových protikladech lyriky až lehce sentimentální a dixielandově střižené grotesky v Sedmi dárcích. Ale jelikož většina "vánočních" písniček v dnešní světové pop music je jakousi odezvou určitých specifických rysů vánoční hudby té či oné národní provenience, zdá se mi, že v této vánoční pohlednici jde spíš o jakousi českou analogii oněch zahraničních titulů, o analogii, jejímž primárním nedostatkem je skutečnost, že je málo vánoční a téměř vůbec ne v dobrém smyslu česká. (Zdůrazňuji - v dobrém smyslu, tím nemám na mysli nějaké staroobrozenecké lokálpatriotické vlastenčení.) Melodická invence je v tomto případě až překvapivě málo výrazná a diferencovaná, v metodice je dosti hluchých míst, která neskrývají ani perfektní "velká" aranžmá, k nimž kdysi - a není to tak dlouho - zaujal Jiří Šlitr rezervovaný vztah právě na stránkách tohoto časopisu ...
Nepomůže příliš ani skutečnost, že jde vesměs o velmi hezké nahrávky, v nichž se sympaticky prezentují všichni zpěváci. (Jen malá Magda Křížková je tu trochu afektovaná.) Ale nebýt poetických textů Jiřího Suchého, z nichž neopakovatelné vánoční fluidum dýchá, mohlo by v řadě případů jít o melodii k jiné příležitosti nebo příležitostem.
Jaroslav Přikryl