ENCYKLOPEDIE JS

Vydalo nakladatelství Karolinum v letech 1999-2005


Encyklopedie díl 1, Povídky
vydáno: 1999
vydal: Karolinum
Úvodní svazek Encyklopedie Jiřího Suchého shrnuje povídkovou tvorbu. Editor Václav Kadlec do knihy vybral povídky z první povídkové sbírky - Sto povídek aneb nesplněný plán (1966) - a doplnil je novými, které vznikly v době, kdy autor nesměl publikovat.
Přebal, vazba a grafika: Karel Vilgus
Vydání připravil: Václav Kadlec
Náklad: 6 000
Cena: 280 Kč


Encyklopedie díl 2, Básně
vydáno: 1999
vydal: Karolinum
Druhý svazek Encyklopedie Jiřího Suchého obsahuje nezpívanou poezii. Jako samostatná část je na konec svazku zařazena hvězdářská opera "Planeta s tiše fialovou září".
Přebal, vazba a grafika: Karel Vilgus
Vydání připravil: Václav Kadlec
Náklad: 2 000
Cena: 280 Kč


Encyklopedie díl 3, Písničky A - H
vydáno: 2000
vydal: Karolinum a Pražská imaginace
Třetí svazek spisů Jiřího Suchého přináší texty jeho písní řazené abecedně podle názvů od A do H.
Přebal, vazba a grafika: Karel Vilgus
Vydání připravil: Václav Kadlec
Náklad: 2 000
Cena: 240 Kč


Encyklopedie díl 4, Písničky Ch - Me
vydáno: 2000
vydal: Karolinum a Pražská imaginace
Čtvrtý svazek Encyklopedie Jiřího Suchého je v pořadí druhou knihou písňových textů v této řadě. Obsahuje abecedně řazené písničky od Cha cha cha po Mezi básníky. Součástí edičních poznámek jsou informace o publikování jednotlivých písniček, včetně zvukových a obrazových nahrávek.
Přebal, vazba a grafika: Karel Vilgus
Vydání připravil: Václav Kadlec
Náklad: 2 000
Cena: 240 Kč


Encyklopedie díl 5, Písničky Mi - Po
vydáno: 2000
vydal: Karolinum a Pražská imaginace
Pátý svazek encyklopedie Jiřího Suchého je v pořadí třetí knihou písňových textů v této řadě. Obsahuje abecedně řazené písničky od Míč po Pozvání.
Přebal, vazba a grafika: Karel Vilgus
Vydání připravil: Václav Kadlec
Náklad: 2 000
Cena: 260 Kč


Encyklopedie díl 6, Písničky Pra - Ti
vydáno: 2001
vydal: Karolinum a Pražská imaginace
Šestý svazek encyklopedie Jiřího Suchého je v pořadí čtvrtou knihou písňových textů v této řadě. Obsahuje abecedně řazené písničky od Pradlenka z Portugalu po Tím končí příběh Fausta.
Přebal, vazba a grafika: Karel Vilgus
Vydání připravil: Václav Kadlec
Náklad: 2 000
Cena: 260 Kč


Encyklopedie díl 7, Písničky To - Ž
vydáno: 2001
vydal: Karolinum a Pražská imaginace
Sedmý svazek Encyklopedie Jiřího Suchého uzavírá řadu pěti knih písňových textů. Obsahuje abecedně řazené písničky od To bejvávaly kdysi revue po Život slepičí a jako dodatek několik nejnovějších textů. Písničková řada obsáhla celkem 1023 textů na přibližně 1600 tiskových stranách. Součástí edičních poznámek jsou informace o publikování jednotlivých písniček, včetně zvukových a obrazových nahrávek, v závěru pak jsou rejstříky alternativních názvů a incipitů.
Přebal, vazba a grafika: Karel Vilgus
Vydání připravil: Václav Kadlec
Náklad: 2 000
Cena: 280 Kč


Encyklopedie díl 8, Divadlo 1951 - 1959
vydáno: 2001
vydal: Karolinum a Pražská imaginace
Osmý svazek Encyklopedie Jiřího Suchého zahajuje řadu, která se pokusí zmapovat divadelní tvorbu Jiřího Suchého. V chronologické posloupnosti budou postupně publikovány nejen uvedené hry a pásma, ale také některé dochované nerealizované a nedokončené projekty. Osmý svazek obsahuje Suchého dramatickou tvorbu z období před založením Semaforu. Jde o tyto uvedené či chystané hry: Šest žen / Kdyby tisíc klarinetů / Faust, Markéta, služka a já / Pondělí je ve středu. V oddílu Dokumenty jsou ukázky z autorova archivu
Přebal, vazba a grafika: Karel Vilgus
Vydání připravil: Václav Kadlec
Náklad: 1500
Cena: 280 Kč


Encyklopedie díl 9, Divadlo 1959 - 1962
vydáno: 2002
vydal: Karolinum a Pražská imaginace
Devátý svazek Encyklopedie Jiřího Suchého obsahuje scénické texty, uvedené na jeviště v letech 1959 až 1962. Jedná se o první období divadla Semafor: od založení po legendární pásmo Jonáš a tingltangl. V chronologickém pořadí jsou zde publikovány tyto texty: Člověk z půdy, Zuzana je sama doma, Taková ztráta krve, Papírové blues, Zuzana je zase sama doma, Šest žen a konečně již zmíněný Jonáš. V dokumentární příloze je pak původní konec Takové ztráty krve a několik úvah z víceméně improvizované Astrády. Kniha i jednotlivé scénáře jsou uvozeny autentickými fotografiemi z archivu Jiřího Suchého a Karla Vilguse, ediční poznámky pak komentují zdroje publikovaných verzí a stručně popisují i historii divadla Semafor ve vymezeném období.
Přebal, vazba a grafika: Karel Vilgus
Vydání připravil: Václav Kadlec
Náklad: 1500
Cena: 295 Kč


Encyklopedie díl 10, Divadlo 1963 - 1969
vydáno: 2002
vydal: Karolinum a Pražská imaginace
Desátý svazek Encyklopedie Jiřího Suchého obsahuje scénické texty, uvedené na jeviště v letech 1963 až 1969. Navazuje bezprostředně na svazek předchozí a končí v nejtěžším okamžiku divadla Semafor - 26. prosince 1969 umírá Jiří Šlitr.V chronologickém pořadí podle data premiéry jsou zde uvedena tato libreta: Zuzana není pro nikoho doma, Recital 64, Sekta, Dobře placená procházka, Benefice, Ďábel z Vinohrad, Poslední štace, Jonáš a dr. Matrace. V oddílu Dokumenty je otištěno dochované torzo scénáře písničkového pásma Zuzana je všude jako doma. Kniha a jednotlivé texty jsou uvedeny fotografiemi, které spolu s výběrem z recenzních ohlasů jednotlivých představení přibližují dobovou atmosféru.
Přebal, vazba a grafika: Karel Vilgus
Vydání připravil: Václav Kadlec
Náklad: 1 500
Cena: 295 Kč


Encyklopedie díl 11, Divadlo 1970 - 1974
vydáno: 2002
vydal: Karolinum a Pražská imaginace
Jedenáctý svazek Encyklopedie Jiřího Suchého obsahuje autorovy scénické texty, uvedené na jeviště Semaforu v letech 1970 až 1974. Jiří Suchý se po smrti Jiřího Šlitra snažil na jevišti nahradit dvojici S+Š trojicí K+M+B (Kašpar, Melicharová a Baltazar = Dvořák, Molavcová, Suchý). Záměr se postupně vyvíjel, krystalizoval, vyzrával... a padl. Přesto jde o výrazné, místy neprávem opomíjené období. V knize naleznete libreta Revizor v šantánu (1970), Čarodějky (1971), Kytice (1972), Zuzana v lázni (1972) a Elektrická puma (1974). V oddílu Dokumenty pak torza libret Básníci a sedláci a Ten pes je váš?, jejichž úplná znění se nedochovala. Dále zde jsou nerealizované či nedokončené texty Ohrožení centrální banky a A tele doma nebylo.
Přebal, vazba a grafika: Karel Vilgus
Vydání připravil: Václav Kadlec
Náklad: 1 500
Cena: 295 Kč


Encyklopedie díl 12, Divadlo 1975 - 1982
vydáno: 2003
vydal: Karolinum a Pražská imaginace
Dvanáctý svazek Encyklopedie Jiřího Suchého zahrnuje osm sezón divadla Semafor v období 1975 až 1982. Jmenovitě obsahuje hry Sladký život blázna Vincka (Drama, totiž recitál, 1975), Člověk z půdy (Muzikál pro děti a jejich rodiče, 1977), Smutek bláznivých panen (Anatomie jednoho snu, 1977), Kdyby tisíc klarinetů (Leporelo o čtrnácti obrazech, jak se hrálo kdysi hrálo v Divadle Na zábradlí, s přihlédnutím k pozdější filmové verzi, upraveno k současnosti, 1980) a Dr. Johann Faust, Praha II., Karlovo nám. 40 Dodatek k pověsti o Faustově domě, 1982).
Přebal, vazba a grafika: Karel Vilgus
Vydání připravil: Václav Kadlec
Náklad: 1 500
Cena: 295 Kč


Encyklopedie díl 13, Divadlo 1983 - 1989
vydáno: 2003
vydal: Karolinum a Pražská imaginace
Třináctý svazek Encyklopedie Jiřího Suchého obsahuje autorovy scénické texty, uvedené na jeviště v letech 1983 až 1989, jmenovitě hry Jonáš dejme tomu v úterý, Na Poříčí dítě křičí, Vetešník a Výhybka, dále dochované scénáře zájezdových představení, provozovaných pod hlavičkou Pražského kulturního střediska v sedmdesátých a osmdesátých letech (Večer pro kočku, Slečna v sedmé řadě, Hospoda U Zelenýho klimpru a Případ Eleonora), a nakonec dvě verze legendárného Skleněného prkna, představení, které, ač občas ohlašováno, nebylo nikdy realizováno.
Přebal, vazba a grafika: Karel Vilgus
Vydání připravil: Václav Kadlec
Náklad: 1 500
Cena: 360 Kč


Encyklopedie díl 14, Divadlo 1990 - 1995
vydáno: 2003
vydal: Karolinum a Pražská imaginace
Čtrnáctý svazek Encyklopedie Jiřího Suchého obsahuje autorovy scénické texty, uvedené na jeviště v letech 1990 až 1996, mapuje tedy složité, roztěkané, euforické. Divadlo během něj přišlo o domovskou scénu, uchýlilo se nejprve do Divadla K a poté do zkušebny Hudebního divadla v Karlíně, bojovalo o svůj nový profil i o existenci. Kniha obsahuje libreta představení Hej rup aneb Peklo nebude, ráj se vrací, Ach ta láska nehezká, Nižní Novgorod, Vynálezce korzetu, Koupil jsem si knot, Kapitáne kam s tou revuí, Víkend s Krausovou a Je mi nějak Česko, dále pak skeče Noční hodina zpěvu, Motýl, Setkání v lázních, Melicharová, cos to zase přinesla a Vánoce bezdomovce.
Přebal, vazba a grafika: Karel Vilgus
Vydání připravil: Václav Kadlec
Náklad: 1 500
Cena: 360 Kč


Encyklopedie díl 15, Divadlo 1997 - 2003
vydáno: 2004
vydal: Karolinum a Pražská imaginace
Patnáctý svazek Encyklopedie Jiřího Suchého obsahuje autorovy scénické texty, uvedené na jeviště Semaforu v letech 1997 až 2002. Tím se uzavírá osmisvazková řada, která poskytla čtenáři přehled divadelní tvorby Jiřího Suchého. Následující svazky Encyklopedie se budou věnovat autorově tvorbě pro film, televizi a rozhlas.
Přebal, vazba a grafika: Karel Vilgus
Vydání připravil: Václav Kadlec
Náklad: 1 500
Cena: 360 Kč


Encyklopedie díl 16, Film 1964 - 1988
vydáno: 2004
vydal: Karolinum a Pražská imaginace
Šestnáctý svazek Encyklopedie Jiřího Suchého se soustřeďuje především na filmové náměty a scénáře, realizované v letech 1964-1988. Z prací nerealizovaných obsahuje texty literárně dokončené, dovedené do těsně předvýrobního stavu. Jmenovitě obsahuje tento svazek scénáře Kdyby tisíc klarinetů, Nevěsta, Růže pro Oldřicha Nového, Jonáš aneb Jak je důležité míti Melicharovou, Nová hvězda společnosti Ikaros, Můj přítel Ferenc a Člověk z půdy. Součástí knihy je rozsáhlá filmografie Jiřího Suchého ve sledovaném období.
Přebal, vazba a grafika: Karel Vilgus
Vydání připravil: Václav Kadlec
Náklad: 1 500
Cena: 360 Kč


Encyklopedie díl 17, Film 1988 - 2003
vydáno: 2004
vydal: Karolinum a Pražská imaginace
Sedmnáctý svazek Encyklopedie Jiřího Suchého. Historie filmování Jiřího Suchého se od roku 1989 týká pouze jeho vlastní produkce, filmů povětšinou krátkých, natáčených vesměs v amatérských podmínkách. Na úvod tohoto svazku je proto zařazena studie Perplex aneb Praktický průvodce od ničeho k ničemu, která leccos vysvětluje. Následující scénáře Košamatýna aneb Obrana humorem, Fífa, Babana, Magda, její ztráty a nálezy, Královna bublin, Kdo unesl Klaudii? a Zajatec lesa, jako dokumenty jsou zařazeny nerealizované scénáře Sex a sex je dvanáct a Penzion Rosamunda. Součástí edičních poznámek je také filmografie Jiřího Suchého v letech 1988-2003.
Přebal, vazba a grafika: Karel Vilgus
Vydání připravil: Václav Kadlec
Náklad: 1 500
Cena: 360 Kč


Encyklopedie díl 18, Televize
vydáno: 2005
vydal: Karolinum a Pražská imaginace
Osmnáctý svazek Encyklopedie Jiřího Suchého se zabývá autorovou televizní tvorbou. Obsahuje dochované scénáře včetně nerealizovaných a také několik scénářů nedochovaných, které autor specielně pro toto vydání znovu napsal podle videozáznamů. Svazek obsahuje tyto texty: Zlatý zub, Květiny básně zdobí přítomnost, Vánoční pohlednice divadla Semafor (2 verze), Na dejchánku v Semaforu, Semaformates, Nevěra, Konec Šmidry, Silvestr 1971, Lord chce zpívat v opeře, Vražda v operetě, Recitál pro Televariéte, Šoufl šou, Tři písničky, Jonáš, Melicharová & královna krásy, Z Večírků nejen pro zvané, Kabaret U Knoblocha, Svazek vystřižených, Bílý pes. V edičních poznámkách je potom uveden přehled televizních pořadů, na nichž se Jiří Suchý autorsky nebo interpretačně podílel.
Přebal, vazba a grafika: Karel Vilgus
Vydání připravil: Václav Kadlec
Náklad: 1 500
Cena: 360 Kč


Encyklopedie díl 19, Rozhlas
vydáno: 2005
vydal: Karolinum a Pražská imaginace
Devatenáctý svazek Encyklopedie Jiřího Suchého se týká autorovy činnosti rozhlasové. Vzhledem k rozsáhlosti rozhlasového působení Jiřího Suchého je tento díl pouze ukázkou, připomenutím, evokací nezaměnitelného stylu, který si pro rozhlasový mikrofon vytvořil. Vedle prvních padesáti Gramotingltanglů jsou tu publikovány nerealizované scénáře z dob, kdy Suchý do rozhlasu nesměl, dobu těsně po roce 1989 připomenou ukázky z pořadu Jonáš a Sonet duo a na konec je zařazen scénář Otvírání šuplátek z roku 1999.
Přebal, vazba a grafika: Karel Vilgus
Vydání připravil: Václav Kadlec
Náklad: 1 500
Cena: 360 Kč


Encyklopedie díl 20, Úvahy
vydáno: 2005
vydal: Karolinum a Pražská imaginace
Dvacátý svazek Encyklopedie Jiřího Suchého bezprostředně navazuje na předchozí "rozhlasový" díl. Obsahuje úvahy, které pronášel Jiří Suchý v Gramotingltanglech a dal jim literární podobu (knižně vyšly v roce 1968 s titulem Vyvěste fangle), dále texty, které otiskoval týdeník Zítřek pod titulkem Od pravěku k Semaforu, a jiné, které mnohem později uváděl Jiří Suchý s Jitkou Molavcovou v rozhlasovém Ilustrovaném zpravodaji. Nakonec je zařazena fiktivní korespondence pana Jonáše a slečny Melicharové z deníku Svobodné slovo.
Přebal, vazba a grafika: Karel Vilgus
Vydání připravil: Václav Kadlec
Náklad: 1 500
Cena: 360 Kč