TO NEJLEPŠÍ Z JIŘÍHO SUCHÉHO

Sborník textů, básní, povídek a zamyšlení J. Suchého.

autor: Jan Kolář
vydáno: 1990
vydal: Scéna

Obálka, vazba a typografie: Vladimír Vimr

Uspořádal Jan Kolář
Náklad: 30 000
Cena: 39 Kčs

To, že Jiří Suchý - na jiné vývojové spirále a v jiném splečenském kontextu - pří­mo programově navazuje na tvorbu Voskovce a Wericha je ostatně známá věc. A tak snad nebude působit nepatřičně, že rozvrh této knížky byl - také přímo programově - inspirován podobou výběru veršů V+ W, který v Československém spisovateli v roce 1965 vydal Jiří Voskovec pod názvem Klobouk ve křoví. Každý výbor toho druhu ovšem naráží přinejmenším na dvě úskalí. Přes snahu o co nejpřísněji objektivitu se do něj nemůže nepromítnout vkus editora; i přesto, že svůj úsudek korigoval konzultací s autorem. Druhé omezení vyplývá z rozsahu svazku. Publikovat v něm opravdu vše nejlepší ze čtyřicetileté, v podstatě vyrovnané tvorby prostě není možné. Rozhodujícím kriteriem bylo představit dílo Jiřího Suchého v širo­kém záběru žánrovém a časovém, s akcentem na literární hodnotu jednotlivých textů, básní, povídek a dialogů z her. Nenajde-li tu čtenář úplně všechny písňové texty k hi­tům S + š, znamená to, že jsem dal přednost textům, jejichž literární náročnost vylučo- vala, aby se staly masovým popěvkem. 

Počátkem března 1970, ve dnech, kdy tzv. normalizace už běžela naplno, píše Jiří Su­chý do New Yorku Jiřímu Voskovcovi: ,, ... A vůbec ta atmosféra je tu prapodivná, takže Vám často v duchu děkuju za lekce optimismu, které jste mi s panem Werichem udělovali, tenkrát když mě ještě nepíchalo v zádech a tak. Bude se Vám to třeba zdát jako nadsázka, ale ty Vaše Stonožky, Ruby a líce a Nám patřící světy opravdu utvářely mou povahu, protože mě zasáhly v letech, kdy je člověk nejvnímavější ... "