TICHO


Přichází ticho po pěšině 
Přichází nikým neslyšeno 
Buď zdráva tichá pivní pěno 
Jak se máš?


A zatím děti kraválu 
Libující si ve svém hluku 
Adorujíce sílu zvuku 
Vesele tančí


A tiché ticho tiše šeptá: 
Stejně jednou skončíte v mé náruči
Tak co


ze sbírky Kaluž