POLEDNICE

Malá bledá tváře divé pod plachetkou osoba 
Heká škytá prská plive vichřici se podobá 
Vlivem síly odstředivé plachetka když zvedne se 
Odhalí se hnáty křivé bože to je recese 

Kde se vzala bledá malá pod plachetkou persona 
Dodnes nevím proč mi dala dvojitýho nelsona 
A pak řekla naval dítě nekoukej tak zarytě 
Na ta slova začla hbitě honit dítě po bytě 


Když pak celá rozechvělá dítě v bytě lapila 
Pozval jsem jí kdyby chtěla aby se mnou napila 
Nejprve se upejpala pak se vrhla na whisky 
Pro mě v domě nenechala nic než prstů otisky 


Od té doby dnes a denně jak poledne udeří 
Malá bledá neprodleně narve se mi do dveří 
Vypije mi slivovici vypije i petrolej 
Proto nikdy Polednici do domu si nevolej

1972