NEVESTA PRODANÁ KUBOVI

"Federálny insitný muzikálik" St. Štepky, bohatě ilustrovaný (Suchý, Mydlo)

vydáno: 1987
vydal: Tatran

Obálka, vazba a typografie: Pavol Blažo
Ilustrace: Jiří Suchý a Svetozár Mydlo
Náklad: 15 000
Cena: 30 Kčs