MUČÍ MĚ ZÁHADA


Mučí mě

Záhada

Za nocí

Bezesných

Kdo to ví

Proč padá

Z nebe dnes

Černej sníh


Černej šrám

V duši mám

A na tebe ty Slávy dcero

Sešlu kleteb dvacatero


Jsem jak to ptáče

Klecí spoutané

Co žalozpěv tu tiše zpívá


Stín v duši mám

Zoufale sám

Svý blues tmy a beznaděje

Zpívám vám


2018