LYSISTRATA

Po semaforsku vyprávěná a ne zcela mravná Aristofanova hra z r. 411 př. Kr. 


Libreto, hudba, kostýmy a režie: Jiří Suchý
Choreografie: Kristýna Černá
Scéna: Jaroslav Svoboda a Jiří Suchý
Premiéra: 19. 9. 2007 (alternující herci 20. 9.) 


Hrají:
Jolana Smyčková
Jiří Suchý
Jitka Molavcová
Jana Fabiánová
Irena Pospíšilová
Jana Koutová
Vanda Hauserová
Jiří Štědroň
ad. 


Děj:
Ženy a dívky ve Spartě a Athénách jsou nešťastné, muži jsou na bitevním poli a o své milé se nestarají, jen čas od čas si domu zaskočí užít trochu tělesné radosti a hurá zpět do bitvy. Krásná Lysistrata se to rozhodne změnit a přesvědčí všechny ženy, aby nebyly mužům po vůli, dokud neuzavřou mír.