KLAUN SI POVÍDÁ S BOHEM

Kniha lehkého zamyšlení nad křesťanstvím a osobností Boha 

(vyšlo rovněž jako načtená audiokniha)

vydáno: 2018
vydal: Galén

Editor: Lubomír Houdek
Ilustrace: Jiří Suchý
Typografie a obálka: Luboš Drtina


Knížka je plná různých bludů a bloudků, různých omylů, o kterých nemám ani tušení, sem tam možná čtenáře zaskočí nebo rozesměje a věřím, že občas se tam najde názor, který zase tak úplně pošetilý není. Kdybych byl filozof, napsal bych třeba knihu moudřejší, ale nevím, zda by potěšila i nefilozofy, a těch je víc.

I navrhuju dohodu: Mějte za to, že je to knížka určená k tomu, aby vás pobavila pošetilostí kabaretiéra, který si občas zapřemejšlí a nechá se svým škodolibým okolím přemluvit, aby plody tohoto zapřemejšlení vydal knižně - jakože schválně, co to udělá.

Všechno, co jsem tu napsal, jsem psal, měnil, doplňoval a škrtal po dobu patnácti let, podle toho, k čemu jsem zrovna došel. Pokud si myslíte, že jsem nedošel k ničemu pořádnému, nepřál bych vám vidět tu první prapodobu těchto úvah. Všechno tu bylo mnohem zmatenější, místy bezradnější, ale byla v tom i naděje, že to myšlení má smysl.

Je to jakýsi nástup k vyjádření názoru, že to, čemu říkám "zbožné řeči", může sotva změnit myšlení těch, kteří se odklonili od víry svých staromódních předků.

Jiří Suchý


Ve všem, co dovedu, jsem samoukem. To se mi Zkrátka udělalo, takovou už mám povahu. A tak všechno to, co jsem vepsal do téhle knihy, oč je to vzdálenější od seriózních filozofických a teologických úvah, má o to blíže k takzvanému selskému rozumu. Leccos jsem si už vyřešil - ale jen pro sebe a po laicku. Ale s tím, že každý fundovanější názor je mi vítán a na tom svém nelpím. Často jsem narážel na otázky, nad kterými jsem byl bezradný a dodnes neznám jejich řešení. Pokud nějaké existuje. A tady se mi zrodil pocit, že bych přece jenom nějakou pomoc potřeboval. Nerad chodím ke kováříčkoví, jdu raději ke kováři. I napadlo mě obrátit se přímo na toho, kdo byl středem mého myšlení, všech mých zmatků i zjasnění. Rozhodl jsem še zkrátka, že si s ním zkusím popovídat. Já

Jiří Suchý

OBSAH

Úvod 7

Další úvod 8

Ještě jeden úvod 11

I / Kdo vlastně jsem a odkud se bere nápad 13

II / První pokus o dialog 17

III / Další můj jazykový problém 20

IV / Pán je ten, kdo poroučí 21

V / Podoba Boha 23

VI / Podoba ďábla 28

VII / Jak oslovit vynálezce vesmíru 33

VIII / Stať o neexistenci Boha 38

IX/ Bible 41

X/ Bible dle Suchého 47

XI / Evoluce 51

XII / Co je to talent? 54

XIII / Co se nám vejdea nevejde do hlavy? 57

XIV / Modlitba 59

XV / Otčenáš 67

XVI Disputace na velké téma 70

XVII / Šatník Panny Marie 72

XVIII / Duše? 74

XIX / Šesté přikázání 77

XX / Ateismus 81

XXI / Proč si myslím, že nejsem ateista 84

XXII / Sázka na rozum 91

XXIII / Desatero 94

XXIV / A zase od počátku 97

XKV 99

XXVI / Něcisté a spol. 102

Závěr 105

Doslov 109

Zbylé zlomky nápadů, na které už nedošlo 113