HRY

Kniha z edice Hry, obsahuje libreta her Člověk z půdy, Taková ztráta krve a Jonáš a tingl tangl, dále esej M. Horníčka, komentáře k Semaforu (J. Škvorecký, O. Nový, J. Werich, J. Trnka ad.), nádherně vypraveno v typické úpravě 60. let, obsahuje i řadu fotografií, ilustrací nebo faksimile div. programů.

vydáno: 1964
vydal: ČS spisovatel

Obálka, vazba a typografie: Zdenek Seydl
Ilustrace: Zdenek Seydl, Robert Pelauch, S+Š
Doslov Miroslav Horníček
Uspořádal a poznámkami opatřil Milan Blahynka
Náklad: 26 000
Cena: 24 Kčs