HELENA BLEHÁROVÁ


* 28.6.1943, Žilina

Helena Blehárová není s divadlem Semafor příliš spojována, ale i ona zde strávila jednu sezonu na konci 60.let. Spojována je hlavně s působením v orchstru Gustava Broma a s brněnskou scénou, přesto právě v polovině 60.let přesídlila do Prahy, kde se stylově pohybovala mezi jazzem a popem (jejím největším hitem se stala písnička Š-Š-Š z repertoáru Nancy Sinatra). V Semaforu zpívala v Šesti ženách a ve hře Tak co, pane barone?, na desku poté nazpívala text Jiřího Suchého (na melodie Chaplinovy This Is My Song) Obrať se s důvěrou. Můžeme ji také vidět na video záznamech vydaných firmou Perplex Večer S+Š, kde mimo jiné zpívala s Milanem Drobným duet Ukrejvám rozpaky. Helena Blehárová se poté vrátila na brněnskou scénu a věnovala se hlavně jazzové muzice.

Hry: Šest žen, Tak co, pane barone?