EVERGREENY ZE SEMAFORU 1

Panton 810768, 1987
hraje Orchestr Ferdinanda Havlíka
- pozn. všechny skladby jsou natočeny v 80. letech 


strana 1 

BLUES PRO TEBE
(Jiří Suchý), zpěv Jiří Suchý a C&K Vocal
PRAMÍNEK VLASŮ
(Jiří Suchý), zpěv Jiří Suchý a C&K Vocal
MARNIVÁ SESTŘENICE
(Jiří Šlitr / Jiří Suchý), zpěv Jiří Suchý a C&K Vocal
TEREZA
(Jiří Šlitr / Jiří Suchý), zpěv Jiří Suchý a C&K Vocal
MALÉ KOTĚ
(Jiří Šlitr / Jiří Suchý), zpěv Jiří Suchý, Jitka Molavcová a C&K Vocal
KRAJINA POSEDLÁ TMOU
(Jiří Šlitr / Jiří Suchý), zpěv Jiří Suchý
KLOKOČÍ
(Jiří Šlitr / Jiří Suchý), zpěv Jiří Suchý a C&K Vocal 


strana 2 

KOUPIL JSEM SI KNOT
(Jiří Šlitr / Jiří Suchý), zpěv Jiří Suchý
TULIPÁN
(Jiří Šlitr / Jiří Suchý), zpěv Jiří Suchý
MODRÝ TRIČKO
(Jiří Šlitr / Jiří Suchý), zpěv Jiří Suchý a Jitka Molavcová
MOTÝL
(Jiří Šlitr / Jiří Suchý), zpěv Jiří Suchý a Jitka Molavcová
MISSISSIPPI
(Jiří Šlitr / Jiří Suchý), zpěv Jiří Suchý
KAMARÁDI
(Jiří Šlitr / Jiří Suchý), zpěv Jiří Suchý a C&K Vocal