ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC

Ze scének, z písniček a z povídání o muzikálu Divotvorný hrnec je složeno představení, které připomíná první broadwayský muzikál, který Voskovec a Werich přivezli roku 1947 do Evropy, výtečně ho přeložili a upravili, a Jan Werich tu skvěle sehrál roli vodníka Čochtana ze Zlaté stoky u Třeboně. V roce 2015 tuto komedii upravil po semaforsku pamětník Jiří Suchý a proložil ho vzpomínáním na dobu jejího prvního uvedení a na osobnost Jana Wericha. Spolu s Jitkou Molavcovou se ujali rolí Čochtana a Belindy, a do hry na muzikál zapojili Michala Malátného, kterého střídá David Kraus, Vlastimila Harapese, Jiřího Štědroně, Lucii Černíkovou, Ivanku Korolovou, kterou alternuje Karolína Gudasová, a neschází ani trio dívek s instrumenty, dobře zavedené v řadě semaforských her, dále Petr Macháček a Lukáš Kunst v alternaci s Pavlem Kolbanem - ti všichni režírováni Jiřím Menzelem.


Libreto Fred Saidy a Yip Harburg

Texty písní Yip Harburg

hudba Burton Lane

Česká verze Jiří Voskovec a Jan Werich

Úprava pro Semafor Jiří Suchý

Hudební aranžmá Jakub Přibyl

Hudební nastudování Jakub Přibyl

Choreografie Petr Šudoma

Návrhy kostýmů a scény Jiří Suchý

Zvuk Karel Jína a Michal Černý

Světla Štěpán Hrabánek a Tomáš Lohin

Kostýmy Renata Tůmová a Martina Kšírová

Produkce Jana Krymová a Lenka Řiháčková

Intendant Jiří Svoboda

Asistent režie Štěpán Hrabánek

Režie Jiří Menzel


Hrají:

Čochtan Jiří Suchý

Belinda Jitka Molavcová

Josef Maršálek Vlastimil Harapes

Káča Maršálková Lucie Černíková

Woody Richtarik Michal Malátný, David Kraus

Senátor Randall Jiří Štědroň

Collins Lukáš Kunst, Pavel Kolban

Robin Petr Macháček

Emma Eliška Hurábová

Mary Magdalena Jedličková

Wendy Veronika Tichá

Bill Martin Weigert

Zuzana Ivana Korolová, Karolina Gudasová, 

Gloria Šudomová


Piano Jakub Přibyl, Jiří J. N. Svoboda

Baskytara Vít Fiala, Jan L. Střížovský

Bicí nástroje Vratislav Placheta

Trombon Magdalena Jedličková

Klarinet, saxofon Eliška Hurábová

Flétna, saxofon Veronika Tichá


Semafor a rubato

Myslím, že je omylem - jak se to děje - zařazovat současný Semafor mezi standardní muzikálové produkce. A poměřovat pak inscenaci regulérními muzikálovými měřítky, z nichž se jako hlavní ctnost automaticky chápe interpretační přesnost, preciznost, herecká, pěvecká i pohybová dokonalost a věrnost originálu. A tak i vcelku vlídné recenze na Čochtanův divotvorný hrnec chválí nenásilnou úpravu i přesné interpretační provedení, a doufají, že se po "premiérovém chaosu", různých výpadcích, nadbytečných odbočkách a komentářích, vše "řádně usadí". Já naopak doufám, že se nic "neusadí". A že premiérový "chaos", různé "odbočky", "výpadky", "aluze", "komentáře" a "komentáře komentářů" v dalších představeních zůstanou, a ještě porostou (tak jako na reprízách rostly někdejší předscény V+W i jedna velká forbína Werichova Čochtana). Neboť právě tyto komponenty tvoří jádro semaforské poetiky. Jádrem tu není ohromující myšlenka, efektní kantiléna, výprava, děj či strojová dokonalost, jádrem sdělení je tu naopak "šum" (a Suchý s Molavcovou - tentokrát dokonce i s "němou" Zuzanou Karoliny Gudasové - dokážou právě z nečekané odbočky, momentálního výpadku a "nepravidelnosti" učinit jedno z témat představení).

Filosof Josef Šafařík si pro tento jev vypůjčil termín z hudební terminologie: rubato.Nepravidelnost v pravidelnosti. Rytmus volný, vitální, rytmus svobody, který odlišuje umění od artistiky: Umělec a artista jsou antagonisté. Co jednoho živí, druhého zabíjí: rubato. Rubato je opakem mechanického rytmu stroje, jehož poslední ambicí i funkcí jsou preciznost a sériovost: prefabrikovatelnost. Lidé už se jako by odnaučili obcovat s originály, raději se spokojí s dokonalými, snadněji uchopitelnými i pochopitelnými prefabrikáty. A tak místo toho, abychom se v divadle, slovy filosofa, inspirovali rytmem přírody, myslíme v rytmu fabriky. Rubato je rytmus originálu, nikoli kopie: stejně tak i Suchého (ne)herectví. Liší se případ od případu, je individuální, s mnoha odchylkami, šumy, chybami, protože ani v přírodě nenajdete dva přesně stejné listy v celé doubravě. A buďme rádi, že takovouto život stvrzující anomálii můžeme živě zakoušet právě v divadle. Jiný je tu nejen Suchý (hraje a muzikálově tanečními pohyby zcizuje sebe i Čochtana), jiná je i Jitka Molavcová: její Belinda už není x-tá varianta Melicharové, je to razantní, pohotová glosátorka děje.

Ano, i v Čochtanově divotvorném hrnciv režii Jiřího Menzela se samozřejmě především zpívá, hraje a tančí. I zde zní výborná hudba (Burton Lane), i zde - byť velmi volně, "rubatově" - pracuje se s fabulí a zpěvními texty, které před sedmdesáti lety na motivy pánů Saidyho a Harburga stejně volně zbásnili V+W. Ale semaforské rubato je tu přítomno. Je kýženým zrnkem písku ve schematickém příběhu o touze po zlatu, hodných družstevnících, kteří vytrestají zlého rasistického senátora Randala, až ten zčerná a polepší se: i on je tu Jiřím Štědroněm vlídně ironizován do nonšalantního padoucha. Tématem večera zkrátka není muzikál sám, je to vztah dnešních tvůrců - především Suchého a Molavcové - k němu: Ty hraješ Čochtana, tak přece ses toho dožil..., říká mateřsky Belinda. Téma tu pamětnického, tu hravě ironického vztahu k předloze a k V+W je v komentářích dvojice Suchý + Molavcová přítomno neustále. Je však přítomno - snad až na neuhratelného Harapesova Otce Maršálka - i v herectví dalších postav (taneční kreace Karoliny Gudasové v roli němé Zuzany atd.). Zejména však "swingové rubato" triumfuje v největší devíze Semaforu posledních sezon, v hrajícím muzikantském triu (Magdalena Jedličková, Veronika Tichá, Eliška Hurábová). Ne, k tomuto večeru můžeme mít tisíc výhrad, ale jedno mu ne­upře­me: je všechno jiné než prefabrikát.

Divadlo Semafor - E. Y. Harburg, F. Saidy, B. Lane, J. Suchý, J. Werich: Čochtanův divotvorný hrnec. Režie Jiří Menzel. Premiéra 16. prosince 2015.

  • Autor: Vladimír Just
  • Divadelní noviny, publikováno: 2. února 2016