BĚLA

Luxusně provedená monografie o výtvarné práci Běly Suché (první žena J. Suchého), kterou připravila její sestra Zdena, rozsáhlé textové pasáže připsal Jiří Suchý, velká část materiálu se týká divadla Semafor, včetně desítek fotografií z představení, pro které dělala Běla kostýmy či kulisy. Kniha má velký formát, je vytištěna na křídovém papíře, tiskla se v Itálii a vyrobena byla v Londýně.

autor: Zdenka Beck-Bauer
název díla: Běla
vydáno: 2009
vydal: Zdenka Beck-Bauer

Průvodní slovo: Jiří Suchý
Cena: 1300 Kč