BALADA O LÁSCE A KRIMINÁLU


Láska je prapodivná věc

Ať je jí dost anebo není

Může se státi nakonec

Že přivede vás do vězení

Člověk to někdy nedocení

A když ho láska zaplaví

Způsobí někde pohoršení

A končí v chládku šatlavy


Já přece nejsem pitomec

Mám znalosti a vysvědčení

A přesto dřív než řeknu švec

Dovedu zblbnout k nesnesení

Patřičné boků zavinění

Mě hned o rozum připraví

I dopustím se provinění

A skončím v chládku šatlavy


Pro lásku plachý mládenec

Se v darebáka někdy změní

Ať básník jsi či učenec

Klidně se dáš i na loupení

Když svátek je a dárek není

Zlý úmysl se dostaví

ají tomu odcizení

Končí to v chládku šatlavy


Az toho plyne poučení

Láska je zdrojem zábavy

Radosti jaké rovno není

Leč končí v chládku šatlavy


1985