AROCOLA SONG


Na hrbech nás nesou dromedáři 

Do písku se boří kopyta 

Jedem pouští s rozesmátou tváří 

Přestože je voda dopita

Ne ne ne my nezahynem žízní 

Vždyť nám na životě záleží 

Ten kdo poctí Arocolu

Svojí přízní

Nejenom že nezahyne

Když mu jistá zkáza kyne 

Nýbrž bezvadně se osvěží

1969