ARCICHERUB GABRIEL


Arcicherub Gabriel

Aleluja

Slzu slzou zapíjel

Aleluja

Proti hněvu proti pýše

Na zdar lásky připíjel 

Kajícníků slzy z číše 

Arcicherub Gabriel

Aleluja


Život náš je návrší

Miserere

Každá lhůta vyprší

Miserere

Černá kára jede krajem

Kočí zpívá rekviem

Tuhle sázku nevyhrajem 

Tuhle minci propijem 

Miserere

1977