ALABASTROVÁ RUČIČKA


Na pozlaceném provázku 

Visí ručička z alabastru 

Ručička trhá trhá astru

A v ten čas myslím na lásku


Miluju oblost oblázku 

Oblého jako dívčí tělo 

Slunce se v louži pozachvělo 

A v ten čas myslím na lásku


Nevyslovenou otázku 

Jednoho dne mi přečteš ze rtů 

Neposílej mě za ni k čertu

Já totiž myslím na lásku

1982