AJ JÁ KVÍTKO NEVINNOSTI


Aj já kvítko nevinnosti

Čisté jako padlý sníh

Ve své svaté poslušnosti

Klečím dnes u nohou tvých

Vyslyš mě ó svatá Panno

Nech mou prosbu nebem znít

Oroduj ať je mi dáno

Bez poskvrny věčně žít


Já jsem kvítko který čeká

Až mu poupě vyraší

Náruč má je příliš měkká

A to hříchy přináší


Maria Panno ty to víš

Jak se to všechno šustlo

Holka je velmi křehká číš

A lidstvo velmi spustlo


Holka je jak číše vína 

co se snadno rozbije

Ten kdo k nebi ruce spíná 

Ten tu ránu přežije

1977